Vyšší odborná škola informačních studií


 

O PROJEKTU

fotoProgram Erasmus je zaměřen zejména na mobility jednotlivců v rámci vysokoškolského vzdělávání.

Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus je přidělení Erasmus University Charter (EUC) od Evropské komise.

Každá vysokoškolská instituce musí v rámci žádosti o Erasmus University Charter uvést i svůj Erasmus Policy Statment (EPS), svoji všeobecnou strategii - jak v národním, tak v anglickém  jazyce.

VOŠIS je do programu EU Erasmus zapojena již 15. rokem a studenti všech oborů VOŠIS tak mají možnost absolvovat až roční studijní nebo pracovní stáž v zemích Evropské unie.

 

Hlavním cílem programu Erasmus+ je rozvíjet klíčové kompetence relevantní pro zaměstnatelnost absolventů a podoporovat kvalitu a inovaci v oblasti vzdělávání. Program nově umožňuje např. sdílená magisterská studia, studentské půjčky na magisterské studium v zahraničí, zjednodušení podpory mládežnických doborovolnických organizací, atd.


Mobilita studentů v rámci programu Erasmus+ - základní principy

  • finanční podpora na studijní stáže v zemích EU  v délce 3-12 měsíců
  • finanční podpora na pracovní stáže v zemích EU v délce 2 -12 měsíců
  • student se může zúčastnit opakovaně jak studijní, tak pracovní stáže – v maximální celkové délce 12 měsíců během prvního stupně tercirárního vzdělávání (studium VOŠ, bakalářské programy)
  • v následném magisterském a poté i doktorandském studiu má student znovu vždy možnost dalšího 12 měsíčního studia či praxe v zahraničí
  • student nemusí být občanem ČR, ale musí zde být zapsán ke studiu na VŠ či VOŠ
  • v době výjezdu na studijní pobyt musí mít student řádně ukončen minimálně 1.ročník studia
  • pracovních stáží se smí za jasně daných podmínek zúčastnit studenti prvního ročníku i čerství absolventi (do 12 měsíců od absolutoria)
  • žádné poplatky za školné, registraci, zkoušky na zahraniční vysoké škole
  • studijní stáž je integrální součástí studijního programu na domácí VŠ či VOŠ
  • plné uznání studia či praxe absolvovaného v zahraničí na domácí VŠ či VOŠ