Výběrové řízení a stipendia

Výběrové řízení - zahraniční  pracovní a studijní stáže pro školní rok 2018/2019

VOŠIS se pro příští rok stává členem konsorcia Educa International,o.p.s. Díky tomu můžeme v příštím roce vyslat do zahraničí více studentů. Výběrová řízení budou mít více kol a získání grantu bude jednodušší.

V případě zájmu o studijní či pracovní stáž budou upřednostněni ti studenti, kteří si předběžně zajistí písemný souhlas firmy nebo školy, kde bude jejich stáž probíhat.

Pro další informace můžete i v průběhu prázdnin kontaktovat institucionální koordinátorku,

Mgr. Janu Moravcovou ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel: 721 685 581)

Datum prvního výběrového řízení bude oznámeno v průběhu září.

 

 

Stipendia

Výše stipendií v roce 2017/2018 - studijní stáže

země s vyššími životními náklady
Dánsko, Irsko, Francie, Itálie, Rakousko, Finsko, Švédsko,
Velká Británie, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko
500,- EUR/ měsíc
země s průměrnými životními náklady
Belgie, Česká republika, Německo, Řecko, Španělsko, Chorvatsko,
Kypr, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Island,
Turecko
400,- EUR/ měsíc
země s nižšími životními náklady
Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko,
Rumunsko, Slovensko, Makedonie
300,- EUR/ měsíc

 


Výše stipendií v roce 2017/2018 - pracovní stáže

 

země s vyššími životními náklady
Dánsko, Irsko, Francie, Itálie, Rakousko, Finsko, Švédsko,
Velká Británie, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko


600,- EUR/ měsíc
země s průměrnými životními náklady
Belgie, Česká republika, Německo, Řecko, Španělsko, Chorvatsko,
Kypr, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Island,
Turecko
500,- EUR/ měsíc
země s nižšími životními náklady
Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko,
Rumunsko, Slovensko, Makedonie
400,- EUR/ měsíc

 

Konečná výše stipendia bude stanovena po skončení pobytu dle skutečně strávených dní na mobilitě (dle potvrzení od příjímající instituce).

Výše sociálního stipendia

Jen pro studenty, kteří mají nárok na sociální stipendium dle  zákona o vysokých školách (pargraf 91, odstavec3).

Pouze pro studenty, kteří vyjíždí na studijní mobilitu.

Student má v tomto případě nárok na navýšení stipendia o 200,- EUR na měsíc.

Žádost o stipendium zasilejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .  Žádost je třeba dodat před podpisem Learning agreementu.

Více informací zde.

 Výše stipendia pro účastníky se specifickými potřebami

Navýšení stipedia pro studenty s těžkým handicapem nebo se specifickými potřebami, určeno pouze na pokrytí zvýšených výdajů, spojených s daným znevýhodněním.

Stipendium není jednotkové, propláci se jednotlivé faktury, či účtenky, které jsou shledány relevantními. Nutnu žádat prostřednitcvím institucionílního koordinátora přímo na DZS.

Více informací zde.