Před výjezdem

Každý,  kdo se chce zúčastnit v rámci programu Erasmus+ studijního pobytu v zahraničí,  musí nejdříve projít výběrovým řízením.

Před konkurzem si pečlivě vyberte univerzitu, kde byste chtěli studovat. Studovat smíte jen na těch školách, se kterými máme podepsané mezi-institucionální dohody.

Vybraný student nejprve vyplní přihlášku na danou školu a poté podepisuje studijní smlouvu, kterou musí potvrdit domácí i hostitelská škola. Pozdější případné změny v rozvrhu se řeší dodatkem ke studijní smlouvě (2.část studijní smlouvy).  Na základě studijní smlouvy je studentovi sestaven individuální studijní plán,  kde je konkrétně uvedeno, které předměty ze zahraničí budou uznány na místo předmětů na VOŠIS.

Studenti z nečlenských zemí EU si musí před odjezdem zařídit vízum do dané země. Více informací k postupu získání víz hledejte na stránkách dané zahraniční školy a příslušné ambasády. Zpravidla jsou potřebné následující dokumenty: potvrzení o přijetí na danou školu, potvrzení o ubytování.

V novém programu Erasmus+ mají studenti povinnost ještě před začátkem pobytu vyplnit online jazykový test v jazyce výuky dané zahraniční školy. Studenti, kteří zvládnou test s obtížemi, mají povinnost zúčastnit se online jazykového kurzu, či jazykových kurzů pořádaných školou.

Se zajišťováním ubytování studentovi pomáhá koordinátor z hostitelské školy.

Studenti si před výjezdem zajišťují zdravotní připojištění na celou dobu stáže.

Studenti jsou povinni dodat potvrzení od svého praktického lékaře, že jsou schopni stáže v zahraničí.

Výplata stipendia se řídí tabulkami NAEP a je vyplácena na eurové účty. Stipendium se vyplácí na základě účastnických smluv.