Po návratu

Studenti jsou povinni si před odjezdem domů nechat na zahraničním oddělení hostitelské univerzity vystavit Potvrzení o délce studia (Confirmation of stay, součást 3.části studijní smlouvy). Toto potvrzení je velmi důležité, slouží k ověření nároku na výši stipendia. Pokud se skutečná doba pobytu na stáži liší od délky studia, podle kterého bylo vypočítáno stipendium (uvedeno ve finanční dohodě), má student nárok na doplatek (pokud škola má finanční rezervu), někdy naopak musí student část grantu vrátit.

 

Uznání studijních výsledků ze zahraničí


Studenti po ukončení stáže obdrží také Výpis výsledků studia (Transcript of records, součást 3.části studijní smlouvy). Studenti si po obdržení tohoto dokumentu  na základě individuálního studijního plánu a studijní smlouvy, které byly uzavřeny před začátkem pobytu, podají žádost o uznání předmětů ze zahraničí. Na základě schválené žádosti jsou výsledky následně zaneseny do školního intranetu a do indexů.


 

V případě neúspěšného absolvování studijní povinnosti v zahraničí se studentovi odebere příslušný počet kreditových poukázek.

 

 

 

V případě zájmu můžeme studentům nechat vystavit i tzv. Europass mobility for study (evropsky uznávaný certifikát).


 

Ke konci svého pobytu obdrží studenti na email link s instrukcemi, jak vyplnit záverečné zprávy - jednak zprávu přístupnou v Databázi závěrečných zpráv a dále tzv. EU-Survey (závěrečné vyhodnocení pro EK).


 

Po návratu studenti znovu testují své jazykové znalosti a dovednosti v online jazykovém testu. Jazykový test před začátkem stáže a po ukončení stáže slouží Evropské komisi a Národní agentuře k analýze jazykových znalostí a dovedností získaných během pobytu.