Během stáže

Týden před zahájením výuky univerzity zpravidla organizují pro incoming studenty orientační týden. Zde jsou seznámeni s fungováním školy,  s daným městem,  vyřizují se nutné formality spojené s pobytem, atd. Univerzity také organizují různe výlety a večírky.

Většina škol má tzv. buddy systém.  Buddy je nápomocný svému přidělenému incoming studentovi, vyzvedne ho na letišti,  pomůže mu zařídit průkazku na MHD. Je mu přítelem zejména v prvních dnech po příjezdu.

Doporučuji všem studentům VOŠIS docházet na kurzy jazyka hostitelské země, i pokud výuka probíhá v jiném jazyce.

Studenti jsou vyzváni zpravidla dvakrát během stáže k vyplnění průběžného dotazníku, které následně zpřístupňujeme na tomto webu.

Pokud  došlo na začátku semestru ke změnám rozvrhu a změnil se seznam kurzů, které navštěvujete oproti tomu, co je uvedeno ve studijní smlouvě, je třeba vyplnit dodatek ke studijní smlouvě (2.část studijní smlouvy), ten musí potvrdit nejen domácí, ale i hostitelská univerzita!!!

Nezapomeňte na to, že byste měli dodržet předepsaný počet kreditů za semestr (30ECTS za jeden semestr).

Změny ve studijních smlouvách musí být schváleny (podepsány koordinátory obou škol) nejpozději do konce druhého týdne po začátku semestru na hostující škole.

 

Prodloužení studia

Prodloužení studia je možné, pokud student započal stáž v zimním semestru a je schopen si i na následující semestr sestavit  individuální studijní plán s minimálním počtem 30 kreditů.

Následně je vyhotovena studijní smlouva na letní semestr.

Žádat o prodloužení studia na následující semestr je nutné nejpozději do konce listopadu.

Nová výše stipendia bude stanovena v dodatku k účastnické smlouvě.

Všechny smlouvy musí být podepsány ještě před uplynutím původní doby studia.

Pokud už VOŠIS nemá pro daný akademický rok k dispozici prostředky pro vyplacení grantu, je možné prodloužit si studium jako ZERO-Grant student (tj. bez finanční podpory).