Studium v zahraničí

 

Student smí na zahraniční partnerské škole studovat v rámci jednoho akademického roku od 3-12 měsíců.

V rámci prvního stupně terciárního vzdělávání (studium VOŠ,  bakalářské programy) smí student  pobyt několikrát zopakovat, vždy ale do maximálního počtu 12 měsíců v souhrnu (sčítají se pobyty studijních i pracovních stáží).

V následném magisterském a poté i doktorandském studiu má student  znovu vždy možnost dalšího 12 měsíčního studia či praxe v zahraničí.

Hostitelské instituci student neplatí školné ani jiné poplatky za výuku a je nadále studentem domácí školy. Studium bude studentovi uznáno za použití systému ECTS a to na základě:

Student smí na dobu studijního pobytu čerpat finanční grant z fondu Erasmus+. Výše měsíčního grantu pro jednotlivé země a akademické roky je přesně daná stanovenými tabulkami Národní agentury NAEP.

 

Většina našich partnerských škol nabízí pro incoming studenty kurzy v angličtině, méně v němčině.

Konkrétní postřehy a zkušenosti hledejte v Databázi závěrečných zpráv NAEP.

 

ODKAZY