Partnerské instituce

VOŠIS má se všemi partnerskými školami v rámci inter-institucionálních smluv (IS) uzavřeny i úmluvy o výměně zaměstnanců.

Výukové mobility

jsou možné na všech školách, se kterými máme uzavřeny IS.

Seznam partnerských škol

 

Školení

je možné na následujících školách