Stáže absolventů

V programu Erasmus+ se mohou pracovních stáží nově zúčastnit i čerství absolventi za podmínek:

  • student byl vybrán ke stáži v rámci řádného výběrového řízení, podepsal studijní smlouvu i finanční dohodu - vše ještě před absolutoriem (všechny dokumenty musí být podepsány před ukončením studia)
  • pracovní stáž se musí uskutečnit max. do 12 měsíců po ukončení studia, včetně délky stáže
  • všechny ostatní podmínky jsou stejné jako u ostatních studentů - uznání  stáže na základě Europass mobility for placement, výpočet stipendia, sčítání předchozích mobilit v daném studijním cyklu, povinnost vyplnit závěrečnou zprávu, povinné jazykové testy
  • nezapomeňte, že v době výjezdu již nebudete studentem, je nutné se informovat o nutnosti zdanění tohoto stipendia (příslušný finanční úřad) a odvodu zdravotního a sociálního pojištění (úřad práce v místě bydliště), škola nenese zodpovědnost za případné nesrovnalosti s úhradou pojistného u absolventských stáží
Tato mobilita je vhodná pro ty studenty programu VOŠ i bakalářského programu, kteří nepočítají s návazným studiem a chtějí zvýšit své možnosti uplatnění na trhu práce.
Absolventská praxe v žádném případě nenahrazuje povinnou pracovní sž během studia. Povinnou pracovní stáž musíte mít splněnou ještě před ukončením studia, absolventská praxe je až po ukončení studia!