Před stáží

Každý,  kdo se chce zúčastnit v rámci programu Erasmus+ pracovní stáže v zahraničí,  musí nejdříve projít výběrovým řízením.

Před konkurzem zauvažujte o tom, kde byste chtěli svoji pracovní stáž realizovat: můžete jet na jedno z míst, kde již naši studenti byli v předchozích letech nebo si najít praxi pomocí různých webových portálů-

Vybraný student ještě před odjezdem do zahraničí podepisuje studijní smlouvu, kterou musí potvrdit domácí škola i hostitelská organizace. Zaměstnavatel  v ní stážistovi vymezuje pracovní náplň a pracovní dobu, dohodu se student zavazuje plnit.

Studenti z nečlenských zemí EU si musí zařídit před odjezdem vízum do dané země. Více informací k postupu získání víz hledejte na stránkách příslušné ambasády. Zpravidla jsou potřebné následující dokumenty: potvrzení o pracovní stáži na dané isntituci, potvrzení o ubytování v daném městě.

V novém programu Erasmus+ mají studenti povinnost ještě před začátkem pobytu vyplnit online jazykový test v jazyce, ve kterém absolvují svoji pracovní stáž. Studenti, kteří zvládnou test s obtížemi, mají povinnost zúčastnit se online jazykového kurzu, či jazykových kurzů pořádaných školou.

Ubytování si student zajišťuje sám, even. ve spolupráci se zprostředkovatelskou agenturou či VOŠIS Erasmus koordinátorem.

Studenti si před výjezdem zajišťují zdravotní, úrazové připojištění a pojištění  odpovědnosti za škodu na celou dobu stáže.

Studenti jsou povinni dodat potvrzení od svého praktického lékaře, že jsou schopni stáže v zahraničí.

Výplata stipendia se řídí tabulkami NAEP a je vyplácena na eurové účty. Stipendium se vyplácí na základě účastnických smluv.