Po stáži

Studenti jsou povinni si před odjezdem domů nechat  potvrdit TRAINEESHIP CERTIFICATE (3.část studijní smlouvy).

Tento certifikát je velmi důležitý, slouží k potvrzení náplně, výkonu a délky pracovní stáže. Na jeho základě uznáváme praxi a ověřujeme i nárok na výši stipendia. Pokud se skutečná doba pobytu na stáži liší od délky stáže, podle které bylo vypočítáno stipendium (uvedeno ve finanční dohodě), má student nárok na doplatek (pokud škola má finanční rezervu), někdy naopak musí student část grantu vrátit.

V případě zájmu můžeme studentům nechat vystavit i tzv. Europass mobility for placement (evropsky uznávaný certifikát).

 

Ke konci svého pobytu obdrží studenti na email link s instrukcemi, jak vyplnit záverečné zprávy - jednak zprávu přístupnou v Databázi závěrečných zpráv a dále tzv. EU-Survey (závěrečné vyhodnocení pro EK).


Po návratu studenti znovu testují své jazykové znalosti a dovednosti v online jazykovém testu. Jazykový test před začátkem stáže a po ukončení stáže slouží Evropské komisi a Národní agentuře k analýze jazykových znalostí a dovedností získaných během pobytu.