Praxe


Student musí v zahraničí pracovat po dobu minimálně 2 měsíců, max. smí stáž trvat 12 měsíců.

V rámci prvního stupně terciárního vzdělávání (studium VOŠ,  bakalářské programy) smí student  pobyt několikrát zopakovat, vždy ale do maximálního počtu 12 měsíců v souhrnu (sčítají se pobyty studijních i pracovních stáží).

V následném magisterském a poté i doktorandském studiu má student  znovu vždy možnost dalšího 12 měsíčního studia či praxe v zahraničí.

Student je po dobu stáže nadále studentem vysílající instituce. Pracovní stáž je studentovi uznána na základě:


KAM NA PRAXI?

  • Několik studentek pracovalo v National Museum of Natural History na Maltě, můžete být dalším v pořadí.
  • Mnoho zkušeností máme také s organizací stáží ve Španělsku, zejména v Málaze, kde již několik z vás pracovalo v Muzeu Aula del Mar, v Museum de Vino, Museo Jorge Rando nebo v různých firmách jako administrativní pracovníci (asistenti, správci databází, pomocné grafické práce).
  • Ve Velké Británii pracovaly naši studenti na administrativních pozicích v Londýně v the British International School.
  • Dvě studentky  se zúčastnili stáže v knihkupectví Arkadia OY ve Finsku.
  • Knihovnickou praxe lze absolvovat na naší partnerské škole v Irsku v univerzitní knihovně v IT Sligo.
  • V letošním roce jsme měli praktikantku v italském Cagliari v muzeu a galerii Art Backers.

  • Studentka oborů Podniková informatika byla na praxi v herní vývojové firmě v PCF Group (People can fly) v polské Varšavě.
  • pracovat můžete i na zastupitelském úřadě jakéhokoli státu, pokud se tento úřad nachází v zahraničí a na území EU.


Podívejte se na zprávy našich studentů Databázi závěrečných zpráv NAEP.


Student smí po dobu pracovní stáže čerpat finanční grant z fondu Erasmus+. Výše měsíčního grantu pro jednotlivé země a akademické roky je přesně daná stanovenými tabulkami Národní agentury NAEP.

 


ODKAZY