Vyšší odborná škola informačních služeb


O PROJEKTU

fotoProgram Erasmus je zaměřen zejména na mobility jednotlivců v rámci vysokoškolského vzdělávání.

Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus je přidělení Erasmus University Charter (EUC) od Evropské komise.

Každá vysokoškolská instituce musí v rámci žádosti o Erasmus University Charter uvést i svůj Erasmus Policy Statment (EPS), svoji všeobecnou strategii - jak v národním, tak v anglickém  jazyce.

VOŠIS je do programu EU Erasmus zapojena již 11. rokem a studenti všech oborů VOŠIS tak mají možnost absolvovat až roční studijní nebo pracovní stáž v zemích Evropské unie.

Nejdelší zkušenosti má VOŠIS s organizací pracovních stáží v zahraničí. VOŠIS zprostředkovává pro studenty zahraniční praxe již od roku 1996, tehdy se stáže uskutečňovaly pod programem EU Leonardo da Vinci (program Erasmus umožňuje podpory pracovních stáží od roku 2007).

Od příštího akademického roku naváže na Lifelong Learning Programme  (Program celoživotního učení) program ERASMUS+.

Nový program  s sebou přináší několik změn, zejména v sobě slučuje více programů než jen LLP.

Hlavním cílem programu Erasmus+ je rozvíjet klíčové kompetence relevantní pro zaměstnatelnost absolventů a podoporovat kvalitu a inovaci v oblasti vzdělávání. Program nově umožňuje např. sdílená magisterská studia, studentské půjčky na magisterské studium v zahraničí, zjednodušení podpory mládežnických doborovolnických organizací, atd.


Mobilita studentů v rámci programu Erasmus+ - základní principy

  • finanční podpora na studijní stáže v zemích EU (+Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Turecko, Island a Makedonie) v délce 3-12 měsíců
  • finanční podpora na pracovní stáže v zemích EU (+Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Turecko, Island a Makedonie) v délce 2 -12 měsíců
  • student se může zúčastnit opakovaně jak studijní, tak pracovní stáže – v maximální celkové délce 12 měsíců během prvního stupně tercirárního vzdělávání (studium VOŠ, bakalářské programy)
  • v následném magisterském a poté i doktorandském studiu má student znovu vždy možnost dalšího 12 měsíčního studia či praxe v zahraničí
  • student nemusí být občanem ČR, ale musí zde být zapsán ke studiu na VŠ či VOŠ
  • v době výjezdu musí mít student řádně ukončen minimálně 1.ročník studia
  • pracovních stáží se smí za jasně daných podmínek zúčastnit i čerství absolventi
  • žádné poplatky za školné, registraci, zkoušky na zahraniční vysoké škole
  • studijní stáž je integrální součástí studijního programu na domácí VŠ či VOŠ
  • plné uznání studia či praxe absolvovaného v zahraničí na domácí VŠ či VOŠ